Shine IT

A Universidade de Vigo a través do seu grupo de investigación en Xeotecnoloxías Aplicadas coordina un consorcio internacional formado por 15 entidades de 8 países para a presentación do proxecto ShineTI: Smart efficient solutions to support the shift to sustainable and carbon-neutral circular life-cycle transport infrastructure dentro da convocatoria HORIZON-CL5-2022-D6-02 do programa marco Horizon Europe.

ShineTI persigue un impacto sustancial na estratexia de economía circular do sector da construcción europeo, ao propor solucións tecnolóxicas innovadoras para todo o ciclo de vida das infraestructuras do transporte que permitan aumentar a eficiencia dos materiais e reducir ata nun 80% as emisiones de gases de efecto invernadeiro.

A solicitude conta co respaldo económico da Universidade a través da súa convocatoria de Axudas Propias á Investigación, dentro do apartado para a preparación de proxectos internacionais de I+D+i.

A resolución dos proxectos finalmente seleccionados está prevista para o comezo do ano 2023.